Organisation

Simrishamns Näringslivsutveckling AB (Sinab) är en liten organisation, som jobbar med delegerat ansvar. Vår ambition är att snabbt och smidigt möta våra kunder och deras lokalbehov.

Vi utbildar fortlöpande vår personal bland annat vid årliga personalkonferenser med företagets mål och framtid som viktiga frågor. Vi satsar även inom arbetsskydd, etik och förvaltning. Detta för att ge samtliga anställda en tydlig bild av Sinabs viktiga roll i Simrishamns kommuns fortsatta utveckling. Sinab administreras av Simrishamns Bostäder AB och följer därmed deras olika policyer.

Styrelse

Bolagets styrelse utses av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun. Styrelsen består av fem ledamöter jämte suppleanter.

Ledamöter

Bertil Bjerstam (C), Ordförande
Christl Bengtsson (S), Vice ordförande
Jens Lundgren (M), Styrelseledamot
Annelise Håkansson (V), Styrelseledamot
Jan Dahl (SD), Styrelseledamot

Suppleanter

Michael Pinotti (L),
Björn Månsson (S),
Henric Appelqvist (M),
Gerd Holm (ÖP),
Patrik Persson (SD)

Lekmannarevisor

Alf-Göran Andersson (M)

Revision

Aukoriserad revisor Lennart Öhrström, Ernst & Young

VD och ledande befattningshavare

Charlotte Wadström, VD
Per-Olof Örnsved , ekonomichef
Lars Persson, drifts- och underhållschef

Personal

Teknisk och ekonomisk förvaltning av Sinabs fastigheter handhas av Simrishamns Bostäder AB enligt mellanvarande förvaltningsavtal. I uthyrningsfrågor ska VD eller fastighetschefen kontaktas.

Simrishamns Bostäder AB har totalt 23 anställda. För ytterligare information se www.simbo.nu