Fastigheter

Bolaget skall stödja och verka för en positiv försörjning med verksamhetslokaler i Simrishamn kommun, främja näringslivsutvecklingen och i förekommande fall tillfredsställa behov av lokaler för den kommunala förvaltningen.

Citatet är hämtat ur Affärsplanen