Fastigheter

Simrishamns Näringsutveckling AB (SINAB) ska stödja och verka för en positiv försörjning av kommersiella fastigheter i Simrishamn kommun, och därigenom främja näringslivsutvecklingen och tillfredsställa behov av fastigheter som uppkommer i den kommunala förvaltningen.

Citatet är hämtat ur Affärsplanen för 2016-2019.