Näringsliv

Simrishamn – en besöksmagnet!

Simrishamn är Sveriges största fiskehamn, sett till värdet av den landade fisken. Fiskindustrin är stor och det finns flera fryshus i hamnkvarteren.

På Österlen finns också Sveriges största äppelproducenter med Äppelriket och Kiviks Musteri som de största enskilda arbetsgivarna.

En stor jordbrukssektor finns inom kommunen, med betydande produktion i landbruket och i kringverksamheter som exempelvis livsmedelstillverkning, utsäde och allmän service till lantbruket.

Nordic Sea Winery är Skandinaviens största vinfabrik som sysselsätter cirka 100 årsanställda. Vinerna som blandas kommer bl a från Italien, Frankrike, Sydafrika och Australien.

Plasman AB är Simrishamns största privata arbetsgivare (ca 350 personer) med  bl.a. tillverkning av plastdetaljer till fordonsindustrin.

Gärsnäs AB är ett familjeägt företag med tillverkning i den egna fabriken i byn Gärsnäs på Österlen och med showroom i Stockholm med ca 50 anställda.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Sinab, ägs av Simrishamns kommun och verkar för att främja näringslivet inom kommunen samt exploatera mark och fastigheter för det lokala näringslivets och kommunens utveckling på marknadsmässiga villkor.

Tillsammans med kommunen utvecklar Sinab Marint Centrum i fastigheterna på Södra Kajen  i Simrishamn. Ett led i arbetet med att förbättra Östersjöns miljö är etablerandet av Marint centrum. Visionen är att etablera en mötesplats där kompetens, företagande, FoU, kunskap, information, kultur och upplevelser knutna till Östersjöns marina miljö sammanförs och genererar en stark hållbar tillväxt. Syftet med Marint centrum är att skapa en arena som värnar vår marina miljö och ökar kunskapen om Östersjön. Marint centrum ska vara en självklar tillväxtmotor i regionen. Marint centrum stärker Simrishamn/Österlen som unikt varumärke för inflyttare, företag och besökare.