Om oss

Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Simrishamns Näringslivsutveckling är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med uppgift att främja näringslivet genom att erbjuda olika lokallösningar. Det kan gälla olika sorters lokaler för olika typer av verksamhet, men också utveckling av fastighetsprojekt. Detta arbete bedrivs i samverkan främst med kommunens utvecklingsenhet.

I affärsplanen anges att:

  • Bolaget skall stödja och verka för en positiv försörjning med verksamhetslokaler i Simrishamn kommun, främja näringslivsutvecklingen och i förekommande fall tillfredsställa behov av lokaler för den kommunala förvaltningen.
  • Bolaget ska verka inom Simrishamns kommun.
  • Bolaget ska samverka med kommunen och stödja dess näringslivsarbete.
  • Bolaget ska samarbeta i lokal- och fastighetsfrågor med nystartade verksamheter, näringsliv och andra fastighetsaktörer. Övergripande är syftet att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt.
  • Bolaget ska arbeta affärsmässigt utifrån marknadens förutsättningar.
  • Bolaget har bidragit till att Skansen i centrala Simrishamn utvecklas och nu pågår ett arbetar med att omvandla området till ett modernt blandat verksamhets- och bostadsområde.
  • Bolaget har engagemang på flera platser i kommunen, se mer under fastigheter.
  • Bolagets VD är tillika VD i Simrishamns Bostäder AB. Bolagen samverkar i en rad avseenden och Simrishamnsbostäder svarar för fastighetsförvaltning.