Naturskolan

På mark som SINAB arrenderar av Kiviks musteri har uppförts en naturskola i första hand för skolorna i Simrishamns kommun men byggnaden har en mångsidig användning. Musteriet hyr ut lokalerna när skolorna inte disponerar den för naturskola.

Kivik 1:6