Marint centrum

Kommunen driver Marint centrum på Södra kajen i Simrishamn. Ett led i arbetet med att förbättra Östersjöns miljö är etablerandet av Marint centrum. Visionen är att etablera en mötesplats där kompetens, företagande, FoU, kunskap, information, kultur och upplevelser knutna till Östersjöns marina miljö sammanförs och genererar en stark tillväxt. Syftet med Marint centrum är att skapa en arena som värnar vår marina miljö och ökar kunskapen om Östersjön. Marint centrum ska vara en självklar tillväxtmotor i regionen. Marint centrum stärker Simrishamn/Österlen som unikt varumärke för inflyttare, företag och besökare.

I lokalerna ryms idag:

 • Hamnkontor, Simrishamn kommun
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Marint centrum, Simrishamns kommun
 • Nova Academy
 • Nyföretagarcentrum
 • Prebona
 • Skeppet samlingssal
 • TallyKey
 • Turistbyrå, Simrishamn kommun
 • Utvecklingsenheten, Simrishamns kommun

Gatuadress: Varvsgatan 1, Simrishamn
Fastighetsbenämning: Simrishamn 2:48