Garvaren 13

Det så kallade Lyckebyhuset tas i bruk som Magasin för Österlensmuseum och lokaler för daglig verksamhet sommaren 2018.

Gatuadress: Lädergatan  4, Simrishamn
Fastighetsbeteckning: Garvaren 13