Hänt 2018 hos Sinab

Vad har hänt det gångna året:

 • Bolaget har etablerat sig som Simrishamns Näringsutveckling AB (SINAB)
 • Simfas nya lokaler på Fabriksgatan togs i bruk och invigdes våren 2018
 • En laddstation för elbilar har tillkommit i samarbete med EON på parkeringsytan vid Södra Kajen och turistbyrån
 • Ytterligare kontor har iordningställts på Södra Kajen för att säkra Marint centrums utvecklingsmöjligheter
 • Österlens museum flyttade i oktober/november till Garvaren, nya lokaler i Lyckebyhuset, som SINAB byggt omför kommunen
 • Arbete meden ny detaljplan för Skansen drivs i samverkan med kommunen
 • Beslut om byte av tak och fönster samt montering av solceller på Galaxen
 • Resultat om ca 3 Mkr efter skatt

Vad är på gång hos SINAB 2019:

 • Driftsättning av solceller på kontorshuset Galaxen
 • Bygglov för påbyggnad av en andra kontorsvåning ovanpå Skeppet som en andra etapp för mer kontor på Södra Kajen
 • Beslut om antagande avny detaljplan för Skansen och utveckling av Garvaren 13 för bostäder och verksamheter vid Branteviksvägen förväntas våren 2019
 • Rekrytering av ny VD pågår i samverkan med Simrishamns Bostäder AB med sikte på VD-byte sommaren 2019
 • Marknadsföring av bolaget, dess lokaler och markinnehav.
 • Markförsäljning i Borrby och på Skansen i takt med efterfrågan
 • Budget för 2019med resultat om3–4 Mkr och ett stabilare kassaflöde