Sinab – starkt 2017

2017 blev det ekonomiskt starkaste året för Simrishamns Näringslivsutveckling AB (SINAB).

Bokslutet visar ett resultat om 3,1 Mkr före skatt och 2,3tkrMkr efter skatt. Det är ett riktigt bra resultat beaktande de investeringar bolaget genomfört under 2017.

 –       Alla lokaler i Södra Kajen är uthyrda i nuläget, vilket är vitalt för bolaget, säger Per-Olof Järvegren VD för SINAB. För att kunna erbjuda nya företag eller företag som flytta till Simrishamn lokaler, skapar vi nu nya lokaler på Södra kajen/Marint centrum.

Ett projekt med nya kontorsrum blir klart i juni. Och vi kommer snart att söka bygglov för en andra etapp genom påbyggnad av Skeppet med en ytterligare kontorsvåning

–       Projekten är i linje med affärsplanen för 2016–2019 kopplad till det nya namnet Simrishamn Näringslivsutveckling AB, fortsätter Per-Olof Järvegren. Vårt engagemang att utveckla Skansen för bostäder och verksamhetslokaler vid Branteviksvägen innebär också nya möjligheter att erbjuda tomter eller lokaler för företa som vill etablera sig eller expandera.

SINAB äger tillsammans med kommunen en stor del av Skansen. Simrishamnsbostäder bygger redan det första bostadsprojekt – Trekanten på Skansen närmst stationen. SINAB jobbar för kommande lokalprojekt i den sydöstra delen av Skansen såsom kontor, sällanköpshandel, hantverk och småindustri i samarbete med kommunen.

 

Bolagets uppgift är att i samverkan i näringslivsfrågor med kommunen, företrädesvis utvecklingsenheten, arbetar för lokalprojekt och utveckling av Simrishamn. I detta syfte prioriterar Simrishamn kommun = ägaren ett aktivt bolag som levererar projekt istället för att ställa krav på bolaget om avkastning.

Läs mer under nyheten På gång 2018 och hänt under 2017 eller kontakta VD Per-Olof Järvegren på 0414 – 81 96 44 för ytterligare information.

April 2017