Nya kontorslokaler på Södra kajen

Ombyggnadsarbetena för mer kontor på Södra Kajen/Marint centrum fortgår. De nya kontorslokalerna är klara för inflyttning 1 juni.

–       Vi har redan skrivit det första kontraktet och har ytterligare intressenter på gång, säger Per-Olof Järvegren, VD på Simrishamns Näringslivsutveckling AB. Det finns ett växande intresse för nya kontor i Simrishamn. Och det är viktigt för att nå kommunensmål om hållbar inflyttning.

Skanska Direkt ansvarar för ombyggnadsprojektet. Ombyggnaden påbörjades i februari. De nya lokalerna ska vara färdigställas till månadsskiftet maj/juni.

Utöver nya kontor innebär ombyggnaden att foajén minskar något. Samtidigt får turistbyrån en ny handikappanpassad toalett i direkt anslutning till entrén och inte som tidigare en våning ner.

–       Att bygga på Skeppet på Södra Kajen med en kontorsvåning är ett projekt som ökar i aktualitet, säger Per-Olof Järvegren. Vi söker bygglov i dagarna och ser det som en andra etapp. SINABavser förbereda den redan i år genom att placera pelare i Skeppet för att bära upp påbyggnaden. Byggstart för påbyggnaden är beroende av intresset för nya lokaler.

SINAB utvecklade 2009–2010 Södra Kajen med Marint centrum till attraktiva kontors- och möteslokaler för främst verksamheter inriktade på hav, fiske, vatten och miljöfrågor. Marint centrum har idag etablerats som mötesplats och verksamhet. Lokalerna har successivt hyrts ut och samtliga befintliga kontorslokaler är uthyrda. 

Lunds universitet och Simrishamns kommun har tecknat en avsiktsförklaring om att etablera en forsknings- och utvecklingsmiljö på Marint centrum från och med 2019. Region Skåne har nyligen beslutat stödja verksamheten med 7 Mkr under fem år. Forskningen kommer att vara tvärvetenskaplig och jobba tillsammans med exempelvis kommuner och företag för att generera ny kunskap och nya lösningar på miljöproblem och samhällsutmaningar med koppling till hav, vatten och kustbygd.

Du kan redan nu anmäla intresse för ny lokal. Är du intressera eller undrar om projektet kan du kontakta VD Per-Olof Järvegren på 0414 – 81 96 44 för ytterligare information.

Mars 2018