Inflyttning för Österlens museum i Lyckebyhuset

Lyckebyhuset

F.d. Lyckebyhuset

Under 2014 förvärvade Simrishamns Näringslivsutveckling AB (SINAB) det gula Lyckebyhuset på Skansen. Avsikten var att säkra utbyggnaden av Skansen som nytt bostadsområde och att SIMFAS skulle kunna flytta till nya lokaler och utveckla sin verksamhet.

Utvecklingen av Skansen pågår för fullt. I november är det för inflyttning i bostadsprojektet Trekanten med sina 64 st bostäder. Men redan i oktober får Simrishamns kommun tillträde till det nya Magasinet för Österlens museum och till lokaler för daglig verksamhet.

 –       Ombyggnadsarbetena har tagit länge tid är ursprungligen planerat pga att Simfas utflyttning varit mer komplicerad, säger Per-Olof Järvegren VD för SINAB. Men nu står äntligen allt snart klart för inflyttning och vi hälsar välkommen till de nya lokalerna.

Ombyggnadsarbetena har SINAB handlat upp av Nyströms Bygg inom en totalbudget om 14,5 Mkr inkl IT, lås och passage. Det inkluderar både Magasinet och lokalerna för daglig verksamhet. Hyresavtalet med kommunen löper på 25 år.

Genom projektet kan Österlens museum samla alla sina f.n. mer än 200 000 föremål på en plats. Det skapas också förutsättningar för samverkan mellan museet och daglig verksamhet.

Lyckebyhuset bevaras i och med projektet och blir en koppling till områdets och Simrishamns historia. Lyckebyhuset uppfördes ursprungligen för Ehrnbergs Läders verksamhet i Simrishamn.

Simrishamns Näringslivsutveckling AB:s (SINABs) uppgift är att i samverkan med kommunen arbeta förnäringslivsutveckling, lokalprojekt och utveckling av Simrishamn. Är du intresserad av ytterligare information kan du kontakta VD Per-Olof Järvegren på 0414 – 81 96 44.