Om oss

Byggverksamhet

Simrishamns Näringslivsutveckling AB

Simrishamns Näringslivsutveckling är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med uppgift att främja näringslivet genom att erbjuda olika lokallösningar. Det kan gälla olika sorters lokaler för olika typer av verksamhet, men också utveckling av fastighetsprojekt. Detta arbete bedrivs i samverkan främst med kommunens utvecklingsenhet.

I affärsplanen för 2016-2019 anges:

Bolaget skall stödja och verka för en positiv försörjning med verksamhetslokaler i Simrishamn kommun, främja näringslivsutvecklingen och i förekommande fall tillfredsställa behov av lokaler för den kommunala förvaltningen.

Bolaget ska verka inom Simrishamns kommun.

Bolaget ska samverka med kommunen och stödja dess näringslivsarbete. Bolaget ska samarbete i lokal- och fastighetsfrågor med nystartade verksamheter, näringsliv och andra fastighetsaktörer. Övergripande är syftet att bidrag till ökad sysselsättning och tillväxt. Bolaget ska arbeta affärsmässigt utifrån marknadens förutsättningar.

Bolaget äger en stor del av Skansen och arbetar med att omvandla området till ett modern blandat verksamhets- och bostadsområde. Arbete med en ny detaljplan pågår. Bolaget har engagemang på fler platser i kommunen se bl.a. under fastigheter.

Bolagets VD är tillika VD i Simrishamns Bostäder AB. Bolagen samverkar i en rad avseenden och Simrishamnsbostäder svara för fastighetsförvaltning.