Kontakt

Kontor Simrishamnsbostäder och SINAB

Besökstid kontoret: mån-fre 13-15

Telefontid kontoret: mån-fre 9-12

Jourtelefon dygnet runt: 0709-81 90 85

Besöksadress kontoret: Bruksgatan 1

Förfrågningar: sinab@simrishamn.se

Bolagets Vd:
Per-Olof Järvegren  per-olof.jarvegren@simrishamnsbostader.se